pvk

 
 
Nieuws
  JB Tool Factory, mede initiatiefnemer van partners voor keteninnovatie.
  JB Tool Factory betrokken bij
WMO masterclass
  Het Jeugdketenspel
'vroegtijdige schoolverlater'
 
JB Tool Factory, de ontbrekende schakel in uw keten van wonen, welzijn en zorg?

Vanaf 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een feit. Doel van deze wet om burgers zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en onafhankelijk van anderen te laten functioneren.

Een minstens zo belangrijke doelstelling is het versterken of hervinden van de sociale samenhang in de lokale samenleving. Een actueel thema! Of het nu gaat om leefbaarheid in wijken en buurten; het ontwikkelen van woon-zorg-zones of het versterken van het lokaal sociaal beleid, de genoemde sectoren kunnen niet zonder elkaar. Sterker nog; ze zouden niet zonder elkaar moeten willen!

Om ketensamenwerking tussen deze sectoren te laten slagen, is het meer dan wenselijk dat welzijnsorganisaties, zorginstellingen, gemeenten, verzekeraars en woningbouwcorporaties intensief met elkaar samenwerken. Voor de bühne; omdat dit handiger is voor de klant, maar ook achter de schermen; omdat het de bedrijfvoering verbetert. Samen zullen zij, op basis van de vraag van de burger, arrangementen voor dienstverlening moeten ontwikkelen. Samen zullen zij een sluitende keten moeten vormen op de domeinen wonen, welzijn en zorg.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van JB Tool Factory? Neem dan contact op via info@jbtoolfactory.nl of 06-14655133

 
     
 
Postbus 324 | 2100 AH Heemstede
M 06 1465 5133 | F 023 547 60 63 | info@jbtoolfactory.nl